Zašto ''I mi smo Novosađani''?

   

U okviru svoje misije, Novosadski humanitarni centar se zalaže za savestan i odgovoran odnos prema životnoj sredini i učestvuje u unapređivanju zaštite i prava životinja.

Kao volonteri, osnivači i zaposleni u NSHC-u pomogli su u spašavanju i udomljavanju brojnih napuštenih pasa i mačaka. Osim toga, poslednjih godina bavili smo se osnaživanjem i podržavanjem pojedinaca i udruženja koja se bave zaštitom i aziliranjem životinja u Novom Sadu i okolini. 

Ono što nas je pokrenulo na akciju jesu vrednosti kojima težimo i želja da budemo od pomoći u procesu trajnog i humanog rešavanja problema napuštenih životinja u Novom Sadu. Do sada neuspešni pokušaji da se taj problem reši, nameću zaključak da lokalna samouprava nema resurse i kapacitete da sistemski i trajno reši problem napuštenih pasa i mačaka u Novom Sadu. Udruženja za zaštitu životinja, i pored visoke motivisanosti i snažne emocionalne angažovanosti njihovih aktivista, nemaju materijalne i druge mogućnosti da taj problem reše. Bez pomoći države, udruženja  obavljaju herojski posao spašavanja i udomljavanja pasa i mačaka, ali ne mogu da sama postignu željeni rezultat.

Uvereni smo da poboljšanje komunikacije između udruženja i lokalne samouprave, zajedničko identifikovanje nedostataka u prethodnim naporima, te partnerska saradnja, mogu dovesti do poželjnog i humanog rešenja za životinje i ljude. To je pretpostavka koja viziju Novog Sada, kao urbanog i modernog evropskog grada, može učiniti realnijom i za korak bliže ostvarenju.

Molimo da uvažite da NSHC nema azil za prihvat pasa i mačaka.


Zakon o dobrobiti životinja (.doc)

Zakon o dobrobiti životinja (.pdf)